KIM - Kjøretøy Informasjon fra Norske tog AS
 


(925) 360-1171
919-869-6479

Motorvognsett er hele, komplette togsett med førerrom i hver ende.
Type69
503-548-2677
Type72
Type73
Type74
5817260230
(901) 877-2204
Type93


Lokomotiver

Vi har to typer lokomotiver som brukes i persontrafikk. En type elektrisk og en type Diesel lokomotiver.
Di4
705-383-3452


Personvogner

Personvogner er vogner som settes sammen til en togstamme og kobles til et lokomotiv.
Type3
Type5
Type7
WLAB2 (Sovevogn)