Rotia ketteryyteen


Ratkaisuarkkitehti O. Niinivaara varmistaa IT-projektisi onnistumisen. Ketterä osittaminen, priorisointi ja testaus ohjaavat hankinnat ja kehitystyön maaliin ilman yllätyksiä.

(432) 770-7716

IT-projektisi tärkein investointi


Merkittävin onnistuneita IT-projekteja yhdistävä tekijä on riittävä panostus vaatimusten määrittelyyn. Vaatimusmäärittelyn ammattilainen toimii edunvalvojana, tarkastajana, tulkkina, lääkärinä, sihteerinä ja erotuomarina tilaajan ja ohjelmoijien välillä.

Määrittelijä kiteyttää ongelmat siten, että ratkaisuvaihtoehtoja voidaan vertailla. Laadullisten vaatimusten (esim. yhteensopivuus, tietoturva, käytettävyys, tehokkuus ja muunneltavuus) esiinkaivaminen ja priorisointi mahdollistavat vaihtoehtojen rajaamisen. Kokonaisuuden osittaminen tekee prosessista helpommin hallittavan, muunneltavan ja kilpailutettavan.

Määrittelijä toimii usein tuoteomistajana koko projektin ajan varmistaen että oikeita asioita tehdään oikeaan aikaan ja että ratkaisut ovat valideja. Kun määritysdokumentaatiota voidaan muokata jatkuvasti, projektin jäsenet ja sidosryhmät pysyvät samalla kartalla ja jokainen tähtää yhteiseen maaliin.

Periaatteet


toimii kuin junan vessa

Yksinkertaisuus

Tekemättä jätettävän työn maksimointi on oleellista. Tehokkain, halvin ja virheettömin koodi on se, jota ei koskaan kirjoiteta.

mukautuu ympäristöön

Ketteryys

Muutamme vaatimuksia ja niiden prioriteetteja tarpeen mukaan kilpailukykymme edistämiseksi ja ohjelmiston käyttäjiltä saadun palautteen perusteella.

koko porukka samalla sivulla

Käytännönläheisyys

Arvostamme toimivaa ohjelmistoa enemmän kuin kattavaa dokumentaatiota. Dokumentaatiolla ei ole itseisarvoa, vaan sitä tehdään riittävän yhteisymmärryksen, testattavuuden ja ylläpidettävyyden saavuttamiseksi.

pidetään kiinni

Luottamus

Annamme ohjelmistokehittäjille puitteet ja tuen, jonka he tarvitsevat ja luotamme siihen, että he saavat työn tehtyä. Kerromme mitä haluamme, mutta vältämme vaatimusten kirjaamista siten, että ne rajoittavat luovuutta ja ratkaisutapoja.

Tarvekartoitus

 • Ohjelmiston tarpeen ja liiketoimintaongelman kiteyttäminen
 • Laadullisten vaatimusten esiinkaivaminen ja priorisointi
 • Liiketoimintatapahtumien mallintaminen
 • Ratkaisuvaihtoehtojen kartoittaminen
(888) 299-6528

Vaatimusmäärittely

 • Ominaisuuksien ("featuret") esiinkaivaminen ja priorisointi
 • Ominaisuuksien hyväksymistestit ("DoD")
 • Käyttöliittymäprototyyppi
 • Tietomallinnus
 • Toteutettavuusdemot
 • Ohjelmistoarkkitehtuuri ja modularisointi
740-275-5297

Tuoteomistajuus

 • Käyttäjäpalautteen kerääminen ja analysointi
 • Ominaisuuksien pilkkominen tehtäviksi (käyttäjätarinat yms)
 • Tehtäväjonon kampaus ja priorisointi
 • Testien määrittely ja suoritus
 • Projektinhallinta: prosessi, laatu, riskit, ennusteet
Jätä tarjouspyyntö

Yhteystiedot


puh

045 111 8923

posti